Từ khóa tìm kiếm: Đài Tiếng nói nước Nga

Những người Việt trong màu áo Hồng quân Liên Xô

Xung quanh cuộc đời 7 người Việt Nam tham gia Hồng quân Liên Xô là những câu chuyện xúc động về tinh thần anh dũng, kiên cường, về tình cảm son sắt mà hai dân tộc dành cho nhau.