Từ khóa tìm kiếm: Đài tiếng nói việt nam

Tiếng nói Việt Nam- Tiếng nói kháng chiến, đổi mới và hội nhập
Tiếng nói Việt Nam- Tiếng nói kháng chiến, đổi mới và hội nhập

VOV.VN - Giây phút phát đi chương trình phát thanh đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam là toàn văn Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Nước Việt Nam mới.

Tiếng nói Việt Nam- Tiếng nói kháng chiến, đổi mới và hội nhập

Tiếng nói Việt Nam- Tiếng nói kháng chiến, đổi mới và hội nhập

VOV.VN - Giây phút phát đi chương trình phát thanh đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam là toàn văn Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Nước Việt Nam mới.