Từ khóa tìm kiếm: đảm bảo an toàn tài sản

Nhiều thách thức về an ninh, bảo mật với ngân hàng số tại Việt Nam
Nhiều thách thức về an ninh, bảo mật với ngân hàng số tại Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng số vừa là cơ hội, động lực cho ngành ngân hàng phát triển, nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức về an ninh, bảo mật.

Nhiều thách thức về an ninh, bảo mật với ngân hàng số tại Việt Nam

Nhiều thách thức về an ninh, bảo mật với ngân hàng số tại Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng số vừa là cơ hội, động lực cho ngành ngân hàng phát triển, nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức về an ninh, bảo mật.