Từ khóa tìm kiếm: đàm phán thương mại Trung Mỹ

Trump không tin Trung Quốc đang 'đẩy mạnh' đàm phán thương mại
Trump không tin Trung Quốc đang 'đẩy mạnh' đàm phán thương mại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 cho biết, ông chưa thực hiện thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vì Bắc Kinh chưa "đẩy mạnh" đàm phán.

Trump không tin Trung Quốc đang 'đẩy mạnh' đàm phán thương mại

Trump không tin Trung Quốc đang 'đẩy mạnh' đàm phán thương mại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 cho biết, ông chưa thực hiện thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vì Bắc Kinh chưa "đẩy mạnh" đàm phán.

Trung, Mỹ sẽ tham vấn dày đặc nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13
Trung, Mỹ sẽ tham vấn dày đặc nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13

VOV.VN - Trung Quốc và Mỹ sẽ trao đổi dày đặc trong tháng này để chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13 giữa hai nước tại Mỹ.

Trung, Mỹ sẽ tham vấn dày đặc nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13

Trung, Mỹ sẽ tham vấn dày đặc nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13

VOV.VN - Trung Quốc và Mỹ sẽ trao đổi dày đặc trong tháng này để chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13 giữa hai nước tại Mỹ.

Trung Quốc mong đàm phán thương mại Trung-Mỹ tìm được tiếng nói chung
Trung Quốc mong đàm phán thương mại Trung-Mỹ tìm được tiếng nói chung

VOV.VN - Trung Quốc mong muốn đàm phán thương mại cấp cao Trung - Mỹ sẽ tìm được tiếng nói chung mà hai bên có thể chấp nhận trước hạn chót ngày 1/3.

Trung Quốc mong đàm phán thương mại Trung-Mỹ tìm được tiếng nói chung

Trung Quốc mong đàm phán thương mại Trung-Mỹ tìm được tiếng nói chung

VOV.VN - Trung Quốc mong muốn đàm phán thương mại cấp cao Trung - Mỹ sẽ tìm được tiếng nói chung mà hai bên có thể chấp nhận trước hạn chót ngày 1/3.