Từ khóa tìm kiếm: dân cư tại TPHCM

Bắt đầu thu thập dữ liệu người dân thường trú tại TPHCM
Bắt đầu thu thập dữ liệu người dân thường trú tại TPHCM

VOV.VN - Đợt thu thập kéo dài từ hôm nay cho đến ngày 18/10, tiến hành đối với những người thường trú ở TPHCM. 

Bắt đầu thu thập dữ liệu người dân thường trú tại TPHCM

Bắt đầu thu thập dữ liệu người dân thường trú tại TPHCM

VOV.VN - Đợt thu thập kéo dài từ hôm nay cho đến ngày 18/10, tiến hành đối với những người thường trú ở TPHCM.