Từ khóa tìm kiếm: dân khổ vì ô nhiễm môi trường

Xã chuẩn bị đón nông thôn mới, dân vẫn khổ vì ô nhiễm môi trường
Xã chuẩn bị đón nông thôn mới, dân vẫn khổ vì ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Tại các cơ sở sơ chế nông sản, hệ thống mương thoát nước, xử lý, xả thải chưa đáp ứng được nhu cầu, nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ.

Xã chuẩn bị đón nông thôn mới, dân vẫn khổ vì ô nhiễm môi trường

Xã chuẩn bị đón nông thôn mới, dân vẫn khổ vì ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Tại các cơ sở sơ chế nông sản, hệ thống mương thoát nước, xử lý, xả thải chưa đáp ứng được nhu cầu, nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ.