Từ khóa tìm kiếm: Dàn phương tiện đặc chủng

Dàn phương tiện đặc chủng bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Dàn phương tiện đặc chủng bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Các phương tiện, thiết bị tham gia phục vụ, bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 thuộc các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND TP. Đà Nẵng.

Dàn phương tiện đặc chủng bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Dàn phương tiện đặc chủng bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Các phương tiện, thiết bị tham gia phục vụ, bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 thuộc các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND TP. Đà Nẵng.