Từ khóa tìm kiếm: đan ta điêu

“Ta điêu” trong đời sống tâm linh của người Thái Sơn La
“Ta điêu” trong đời sống tâm linh của người Thái Sơn La

VOV.VN -Phong tục cắm hoặc buộc “Ta điêu” được truyền từ đời này qua đời khác ở mỗi gia đình, bản làng người Thái Sơn La.

“Ta điêu” trong đời sống tâm linh của người Thái Sơn La

“Ta điêu” trong đời sống tâm linh của người Thái Sơn La

VOV.VN -Phong tục cắm hoặc buộc “Ta điêu” được truyền từ đời này qua đời khác ở mỗi gia đình, bản làng người Thái Sơn La.