Từ khóa tìm kiếm: Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Đảng Cộng sản Hoa Kỳ gửi thông điệp hữu nghị tới Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Hoa Kỳ gửi thông điệp hữu nghị tới Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Đảng Cộng sản Hoa Kỳ tiếp tục kiên định ủng hộ tình hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi thách thức hiện tại và tương lai trong khi cùng hợp tác để xây dựng CNXH trên thế giới

Đảng Cộng sản Hoa Kỳ gửi thông điệp hữu nghị tới Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Hoa Kỳ gửi thông điệp hữu nghị tới Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Đảng Cộng sản Hoa Kỳ tiếp tục kiên định ủng hộ tình hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi thách thức hiện tại và tương lai trong khi cùng hợp tác để xây dựng CNXH trên thế giới

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Hoa Kỳ
Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VOV.VN -Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VOV.VN -Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

VOV.VN -Sáng 10/7 theo giờ Hà Nội, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

VOV.VN -Sáng 10/7 theo giờ Hà Nội, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ.