Từ khóa tìm kiếm: đăng kiểm phương tiên

Cơ quan đăng kiểm gây khó doanh nghiệp đóng tàu PPC?
Cơ quan đăng kiểm gây khó doanh nghiệp đóng tàu PPC?

VOV.VN - Chuyên gia kỹ thuật Công ty dầu khí Việt Nhật – ông Đinh Chí Đang bày tỏ ý kiến về vấn đề đăng kiểm tàu làm bằng công nghệ vật liệu mới PPC.

Cơ quan đăng kiểm gây khó doanh nghiệp đóng tàu PPC?

Cơ quan đăng kiểm gây khó doanh nghiệp đóng tàu PPC?

VOV.VN - Chuyên gia kỹ thuật Công ty dầu khí Việt Nhật – ông Đinh Chí Đang bày tỏ ý kiến về vấn đề đăng kiểm tàu làm bằng công nghệ vật liệu mới PPC.

Cảnh giác với giấy đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ giả
Cảnh giác với giấy đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ giả

VOV.VN-Có thể soi giấy trước nguồn sáng như mặt trời, đèn sáng. Nếu phôi giấy chứng nhận của cơ quan đăng kiểm cấp ra thì sẽ nhận thấy logo chìm trong giấy.

Cảnh giác với giấy đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ giả

Cảnh giác với giấy đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ giả

VOV.VN-Có thể soi giấy trước nguồn sáng như mặt trời, đèn sáng. Nếu phôi giấy chứng nhận của cơ quan đăng kiểm cấp ra thì sẽ nhận thấy logo chìm trong giấy.