Từ khóa tìm kiếm: đảng ủy khối các doanh nghiệp trung ương

​PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương
​PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương

VOV.VN - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, chính sách tiền lương là biện pháp quan trọng tái cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

​PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương

​PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương

VOV.VN - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, chính sách tiền lương là biện pháp quan trọng tái cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty nhà nước.