Từ khóa tìm kiếm: đánh bắt cá ở Biển Đông

Hợp tác nghề cá vì phát triển bền vững ở Biển Đông
Hợp tác nghề cá vì phát triển bền vững ở Biển Đông

VOV.VN - Ngày 15/3, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Đối thoại Biển lần 2 với chủ đề “Hợp tác nghề cá ở Biển Đông”.

Hợp tác nghề cá vì phát triển bền vững ở Biển Đông

Hợp tác nghề cá vì phát triển bền vững ở Biển Đông

VOV.VN - Ngày 15/3, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Đối thoại Biển lần 2 với chủ đề “Hợp tác nghề cá ở Biển Đông”.