Từ khóa tìm kiếm: đánh bắt chế bến

Mùa nước nổi về nhớ bông điên điển, nhớ mùa cá linh

VOV.VN - Ngư dân ở các tỉnh đầu nguồn đang tất bật đánh bắt cá linh - một đặc sản nổi tiếng của Nam bộ trong mùa nước nổi.