Từ khóa tìm kiếm: đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài

Tăng cường quản lý tàu cá đánh bắt, xâm phạm vùng biển nước ngoài
Tăng cường quản lý tàu cá đánh bắt, xâm phạm vùng biển nước ngoài

VOV.VN -Theo báo cáo, năm 2016, Kiên Giang có 127 tàu cá và 671 ngư dân bị bắt giữ vì khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

Tăng cường quản lý tàu cá đánh bắt, xâm phạm vùng biển nước ngoài

Tăng cường quản lý tàu cá đánh bắt, xâm phạm vùng biển nước ngoài

VOV.VN -Theo báo cáo, năm 2016, Kiên Giang có 127 tàu cá và 671 ngư dân bị bắt giữ vì khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài