Từ khóa tìm kiếm: đánh giá môi trường biển

Formosa xả thải: Hà Tĩnh cấp phép 70 năm là vượt cấp
Formosa xả thải: Hà Tĩnh cấp phép 70 năm là vượt cấp

VOV.VN - Việc cấp phép đầu tư và cho thuê đất trên 50 năm thuộc thẩm quyền của Chính phủ căn cứ vào nguồn vốn đầu tư, các điều kiện khó khăn.

Formosa xả thải: Hà Tĩnh cấp phép 70 năm là vượt cấp

Formosa xả thải: Hà Tĩnh cấp phép 70 năm là vượt cấp

VOV.VN - Việc cấp phép đầu tư và cho thuê đất trên 50 năm thuộc thẩm quyền của Chính phủ căn cứ vào nguồn vốn đầu tư, các điều kiện khó khăn.

Quảng Trị thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường
Quảng Trị thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường tại các địa phương ven biển Quảng Trị.

Quảng Trị thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường

Quảng Trị thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường tại các địa phương ven biển Quảng Trị.