Từ khóa tìm kiếm: danh sách nợ thuế

“Bêu tên” doanh nghiệp dẫn đầu danh sách nợ nhiều thuế ở Đăk Lăk
“Bêu tên” doanh nghiệp dẫn đầu danh sách nợ nhiều thuế ở Đăk Lăk

VOV.VN - Đăk Lăk vừa công khai danh sách 250 doanh nghiệp nợ thuế, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ea Ktur đang nợ đến 10 tỷ 250 triệu đồng.

“Bêu tên” doanh nghiệp dẫn đầu danh sách nợ nhiều thuế ở Đăk Lăk

“Bêu tên” doanh nghiệp dẫn đầu danh sách nợ nhiều thuế ở Đăk Lăk

VOV.VN - Đăk Lăk vừa công khai danh sách 250 doanh nghiệp nợ thuế, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ea Ktur đang nợ đến 10 tỷ 250 triệu đồng.

Cục thuế Hà Nội “bêu tên” gần 200 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí
Cục thuế Hà Nội “bêu tên” gần 200 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí

VOV.VN - Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách nợ thuế tháng 6/2019 với 194 doanh nghiệp nợ thuế, phí với tổng số nợ lên tới gần 296,7 tỷ đồng.

Cục thuế Hà Nội “bêu tên” gần 200 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí

Cục thuế Hà Nội “bêu tên” gần 200 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí

VOV.VN - Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách nợ thuế tháng 6/2019 với 194 doanh nghiệp nợ thuế, phí với tổng số nợ lên tới gần 296,7 tỷ đồng.

Hà Nội công khai danh sách 125 đơn vị nợ thuế, phí
Hà Nội công khai danh sách 125 đơn vị nợ thuế, phí

VOV.VN - Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách nợ thuế tháng 11/2018. Danh sách bao gồm 125 đơn vị nợ thuế, phí với số nợ hơn 110,7 tỷ đồng.

Hà Nội công khai danh sách 125 đơn vị nợ thuế, phí

Hà Nội công khai danh sách 125 đơn vị nợ thuế, phí

VOV.VN - Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách nợ thuế tháng 11/2018. Danh sách bao gồm 125 đơn vị nợ thuế, phí với số nợ hơn 110,7 tỷ đồng.

Hà Nội công khai 8 doanh nghiệp nợ gần 750 tỷ đồng tiền sử dụng đất
Hà Nội công khai 8 doanh nghiệp nợ gần 750 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Cục Thuế  thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số nợ 1.084 tỷ đồng.

Hà Nội công khai 8 doanh nghiệp nợ gần 750 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Hà Nội công khai 8 doanh nghiệp nợ gần 750 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Cục Thuế  thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số nợ 1.084 tỷ đồng.

Hà Nội công khai 153 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất
Hà Nội công khai 153 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất

VOV.VN - Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 153 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ là hơn 304 tỷ đồng.

Hà Nội công khai 153 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất

Hà Nội công khai 153 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất

VOV.VN - Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 153 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ là hơn 304 tỷ đồng.

Công ty Bất động sản Lanmak dẫn đầu danh sách nợ thuế Hà Nội đợt 9
Công ty Bất động sản Lanmak dẫn đầu danh sách nợ thuế Hà Nội đợt 9

VOV.VN -Cục thuế Thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất đợt 9 năm 2016 gồm 185 đơn vị, với tổng nợ gần 216 tỷ đồng.

Công ty Bất động sản Lanmak dẫn đầu danh sách nợ thuế Hà Nội đợt 9

Công ty Bất động sản Lanmak dẫn đầu danh sách nợ thuế Hà Nội đợt 9

VOV.VN -Cục thuế Thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất đợt 9 năm 2016 gồm 185 đơn vị, với tổng nợ gần 216 tỷ đồng.

Khi nào được “bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế?
Khi nào được “bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế?

VOV.VN -Đó là doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất trên địa bàn, nợ quá 121 ngày và cơ quan thuế đã dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa thực hiện…

Khi nào được “bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế?

Khi nào được “bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế?

VOV.VN -Đó là doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất trên địa bàn, nợ quá 121 ngày và cơ quan thuế đã dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa thực hiện…