Từ khóa tìm kiếm: danh sách ứng cử viên Ai Cập

Ai Cập khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống
Ai Cập khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Kết quả danh sách cuối cùng vào ngày 24/2 dự kiến sẽ bao gồm hai ứng cử viên là ông Al-Sisi và ông Moussa.

Ai Cập khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

Ai Cập khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Kết quả danh sách cuối cùng vào ngày 24/2 dự kiến sẽ bao gồm hai ứng cử viên là ông Al-Sisi và ông Moussa.