Từ khóa tìm kiếm: dành thời gian cho con

Là đàn ông phải biết gia đình là thứ trân quý nhất, đặt điện thoại xuống để yêu thương
Là đàn ông phải biết gia đình là thứ trân quý nhất, đặt điện thoại xuống để yêu thương

VOV.VN - Hãy dành thời gian cho gia đình bởi đó mới là thứ đáng trân quý nhất.

Là đàn ông phải biết gia đình là thứ trân quý nhất, đặt điện thoại xuống để yêu thương

Là đàn ông phải biết gia đình là thứ trân quý nhất, đặt điện thoại xuống để yêu thương

VOV.VN - Hãy dành thời gian cho gia đình bởi đó mới là thứ đáng trân quý nhất.

Xâm hại tình dục trẻ em: Do cha mẹ thiếu kiến thức, thời gian cho con
Xâm hại tình dục trẻ em: Do cha mẹ thiếu kiến thức, thời gian cho con

VOV.VN - Một số nghiên cứu cho thấy, nhiều cha mẹ dành dưới 1 giờ mỗi ngày cho con cái do quá bận, bên cạnh đó họ cũng ngại nói về giới tính, tình dục với con.

Xâm hại tình dục trẻ em: Do cha mẹ thiếu kiến thức, thời gian cho con

Xâm hại tình dục trẻ em: Do cha mẹ thiếu kiến thức, thời gian cho con

VOV.VN - Một số nghiên cứu cho thấy, nhiều cha mẹ dành dưới 1 giờ mỗi ngày cho con cái do quá bận, bên cạnh đó họ cũng ngại nói về giới tính, tình dục với con.