Từ khóa tìm kiếm: đánh thuế 45% tài sản bất mình

Phải xử lý tài sản “khủng” của quan chức chứ không thể đứng nhìn

VOV.VN - Khó quy kết tài sản chưa giải trình được nguồn gốc là không hợp pháp. Tuy nhiên, không nên áp dụng tư duy cũ để rồi nhìn tài sản Nhà nước thất thoát.

Truy thu 45% giá trị tài sản bất minh: Vô hình hợp thức hóa tài sản phi pháp?

VOV.VN -Việc đề xuất đánh thuế đối với tài sản, thu nhập tạo lập không có căn cứ pháp luật là chưa thuyết phục, bởi tài sản, thu nhập chịu thuế phải là hợp pháp