Từ khóa tìm kiếm: đảo cát khổng lồ nổi lên giữa biển Hội An

Bất ngờ kết quả quan trắc đảo cát “khổng lồ” nổi lên giữa biển Hội An
Bất ngờ kết quả quan trắc đảo cát “khổng lồ” nổi lên giữa biển Hội An

VOV.VN -Kết quả quan trắc cho thấy, đảo cát “khổng lồ” nổi lên giữa biển Hội An đã tăng kích thước cả chiều dài lẫn chiều rộng.

Bất ngờ kết quả quan trắc đảo cát “khổng lồ” nổi lên giữa biển Hội An

Bất ngờ kết quả quan trắc đảo cát “khổng lồ” nổi lên giữa biển Hội An

VOV.VN -Kết quả quan trắc cho thấy, đảo cát “khổng lồ” nổi lên giữa biển Hội An đã tăng kích thước cả chiều dài lẫn chiều rộng.