Từ khóa tìm kiếm: đảo Lý Sơn

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đảo Lý Sơn

VOV.VN -Giống cá được thả đa dạng chủng loài gồm cá chép, cá lóc, cá mè, cá trắm, rô phi… nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Đưa vào sử dụng Nhà chờ tàu cao tốc Lý Sơn- Sa Kỳ

VOV.VN - Công trình có tổng mức đầu từ gần 400 triệu đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.