Từ khóa tìm kiếm: đất đồi hoang hóa

Sinh kế đồi - rừng nâng thu nhập cho người dân Đắk Lắk
Sinh kế đồi - rừng nâng thu nhập cho người dân Đắk Lắk

VOV.VN - Từ thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân vùng khó khăn.

Sinh kế đồi - rừng nâng thu nhập cho người dân Đắk Lắk

Sinh kế đồi - rừng nâng thu nhập cho người dân Đắk Lắk

VOV.VN - Từ thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân vùng khó khăn.