Từ khóa tìm kiếm: đất nước

Iran sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước
Iran sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước

VOV.VN -Tờ Financial Tribune của Iran hôm qua đưa tin, nước này đã sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước thời kỳ hậu xung đột.

Iran sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước

Iran sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước

VOV.VN -Tờ Financial Tribune của Iran hôm qua đưa tin, nước này đã sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước thời kỳ hậu xung đột.

​APEC Việt Nam 2017 - động lực tăng cường phát triển đất nước
​APEC Việt Nam 2017 - động lực tăng cường phát triển đất nước

VOV.VN - Sự kiện APEC Việt Nam 2017 được coi là nguồn động lực tăng cường phát triển đất nước và khu vực trong thời đại mới.

​APEC Việt Nam 2017 - động lực tăng cường phát triển đất nước

​APEC Việt Nam 2017 - động lực tăng cường phát triển đất nước

VOV.VN - Sự kiện APEC Việt Nam 2017 được coi là nguồn động lực tăng cường phát triển đất nước và khu vực trong thời đại mới.

Toàn cảnh ngày đầu Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam
Toàn cảnh ngày đầu Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 28/2-5/3.

Toàn cảnh ngày đầu Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam

Toàn cảnh ngày đầu Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 28/2-5/3.

Danh hiệu và nghĩa vụ cống hiến cho đất nước
Danh hiệu và nghĩa vụ cống hiến cho đất nước

VOV.VN - Chúng ta có đội ngũ GS-TS rất đông, nhưng rất nhiều nghiên cứu khoa học ứng dụng trong đời sống hiện nay lại ít khi ra đời từ các Viện nghiên cứu.

Danh hiệu và nghĩa vụ cống hiến cho đất nước

Danh hiệu và nghĩa vụ cống hiến cho đất nước

VOV.VN - Chúng ta có đội ngũ GS-TS rất đông, nhưng rất nhiều nghiên cứu khoa học ứng dụng trong đời sống hiện nay lại ít khi ra đời từ các Viện nghiên cứu.

Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước
Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước

VOV.VN - Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng nhấn mạnh: Kinh tế tư nhân là động lực để phát triển đất nước.

Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước

Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước

VOV.VN - Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng nhấn mạnh: Kinh tế tư nhân là động lực để phát triển đất nước.