Từ khóa tìm kiếm: đặt tên tuyến đường

Hà Nội: Đề nghị đặt tên cho 25 đường phố mới
Hà Nội: Đề nghị đặt tên cho 25 đường phố mới

27 tên đường phố và công trình công cộng của 7 quận, huyện, thị xã đã được trình lên HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp đầu tháng 12/2014.

Hà Nội: Đề nghị đặt tên cho 25 đường phố mới

Hà Nội: Đề nghị đặt tên cho 25 đường phố mới

27 tên đường phố và công trình công cộng của 7 quận, huyện, thị xã đã được trình lên HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp đầu tháng 12/2014.