Từ khóa tìm kiếm: đất vàng 129 Pasteur

Hiện trạng “đất vàng” 129 Pasteur mà Vũ “nhôm” hô biến từ đất công
Hiện trạng “đất vàng” 129 Pasteur mà Vũ “nhôm” hô biến từ đất công

VOV.VN - Nhà đất 129 Pasteur là một trong 7 tài sản bị cáo Phan Văn Anh Vũ lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong để CTCP Nova Bắc Nam 79 mua, bán trái quy định.

Hiện trạng “đất vàng” 129 Pasteur mà Vũ “nhôm” hô biến từ đất công

Hiện trạng “đất vàng” 129 Pasteur mà Vũ “nhôm” hô biến từ đất công

VOV.VN - Nhà đất 129 Pasteur là một trong 7 tài sản bị cáo Phan Văn Anh Vũ lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong để CTCP Nova Bắc Nam 79 mua, bán trái quy định.