Từ khóa tìm kiếm: đầu độc bằng thuốc trừ sâu

Lĩnh án 8 năm tù vì âm mưu sát hại gia đình hàng xóm
Lĩnh án 8 năm tù vì âm mưu sát hại gia đình hàng xóm

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn với gia đình hàng xóm, Piao đã dùng thuốc trừ sâu đầu độc nhằm hại chết gia đình nạn nhân.

Lĩnh án 8 năm tù vì âm mưu sát hại gia đình hàng xóm

Lĩnh án 8 năm tù vì âm mưu sát hại gia đình hàng xóm

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn với gia đình hàng xóm, Piao đã dùng thuốc trừ sâu đầu độc nhằm hại chết gia đình nạn nhân.

Bỏ thuốc diệt cỏ vào nước để hại người, lĩnh án 9 năm tù
Bỏ thuốc diệt cỏ vào nước để hại người, lĩnh án 9 năm tù

VOV.VN -Do mâu thuẫn với anh Bàn Văn Dũng, để trả thù ngày 27/2, Sơn đã bỏ thuốc diệt cỏ vào thùng phi chứa nước sinh hoạt của gia đình anh này.

Bỏ thuốc diệt cỏ vào nước để hại người, lĩnh án 9 năm tù

Bỏ thuốc diệt cỏ vào nước để hại người, lĩnh án 9 năm tù

VOV.VN -Do mâu thuẫn với anh Bàn Văn Dũng, để trả thù ngày 27/2, Sơn đã bỏ thuốc diệt cỏ vào thùng phi chứa nước sinh hoạt của gia đình anh này.