Từ khóa tìm kiếm: đấu giá thuốc lá

Hơn 9 triệu bao thuốc lá lậu chưa xử lý được do vướng quy định

VOV.VN - Thuốc lá lậu trước khi tiêu hủy hoặc bán đấu giá phải giám định chất lượng nhưng hiện chưa có cơ quan nào thực hiện được việc này.

Thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

VOV.VN -  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu hoàn thiện quy định thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Thuốc lá nhập lậu bị tịch thu sẽ được bán đấu giá

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy định thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Đấu giá thuốc lá nhập lậu để tiêu thụ trong nước?

VOV.VN - Bán đấu giá thuốc lá nhập lậu bị tịch thu để tiêu thụ trong nước là chưa phù hợp với quy định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.