Từ khóa tìm kiếm: Đầu tư đối tác công tư

Giới hạn dự án đầu tư PPP từ 200 tỷ đồng là hạn chế doanh nghiệp?
Giới hạn dự án đầu tư PPP từ 200 tỷ đồng là hạn chế doanh nghiệp?

VOV.VN - Còn nhiều ý kiến trái chiều với quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP là 200 tỷ đồng của Dự thảo Luật Đầu tư đối tác công tư (PPP).

Giới hạn dự án đầu tư PPP từ 200 tỷ đồng là hạn chế doanh nghiệp?

Giới hạn dự án đầu tư PPP từ 200 tỷ đồng là hạn chế doanh nghiệp?

VOV.VN - Còn nhiều ý kiến trái chiều với quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP là 200 tỷ đồng của Dự thảo Luật Đầu tư đối tác công tư (PPP).

Dự án đầu tư PPP sẽ không thấp hơn 200 tỷ đồng
Dự án đầu tư PPP sẽ không thấp hơn 200 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình Quốc hội dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án đầu tư PPP sẽ không thấp hơn 200 tỷ đồng

Dự án đầu tư PPP sẽ không thấp hơn 200 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình Quốc hội dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất áp giá sàn các dự án PPP
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất áp giá sàn các dự án PPP

VOV.VN - Về đề xuất áp giá sàn các dự án PPP từ 1.200 tỷ đồng trở lên, Thủ tướng giao Bộ KHĐT nghiên cứu khi xây dựng Luật đầu tư theo đối tác công tư.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất áp giá sàn các dự án PPP

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất áp giá sàn các dự án PPP

VOV.VN - Về đề xuất áp giá sàn các dự án PPP từ 1.200 tỷ đồng trở lên, Thủ tướng giao Bộ KHĐT nghiên cứu khi xây dựng Luật đầu tư theo đối tác công tư.

Đà Nẵng đầu tư 14 bãi đỗ xe theo hình thức đối tác công tư
Đà Nẵng đầu tư 14 bãi đỗ xe theo hình thức đối tác công tư

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi xã hội hóa đầu tư 14 vị trí bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn; các dự án được đầu tư theo thứ tự ưu tiên lần lượt.

Đà Nẵng đầu tư 14 bãi đỗ xe theo hình thức đối tác công tư

Đà Nẵng đầu tư 14 bãi đỗ xe theo hình thức đối tác công tư

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi xã hội hóa đầu tư 14 vị trí bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn; các dự án được đầu tư theo thứ tự ưu tiên lần lượt.