Từ khóa tìm kiếm: dạy tích hợp

Giáo viên gặp khó khi chuyển sang dạy tích hợp liên môn
Giáo viên gặp khó khi chuyển sang dạy tích hợp liên môn

VOV.VN - Từ năm học 2021-2022, những giáo viên bậc THCS hiện đang dạy các môn đơn lẻ như Lịch Sử, Địa Lý, Hóa học, Sinh học, Vật lý sẽ phải chuyển sang dạy các môn tích hợp theo chương trình GDPT mới.

Giáo viên gặp khó khi chuyển sang dạy tích hợp liên môn

Giáo viên gặp khó khi chuyển sang dạy tích hợp liên môn

VOV.VN - Từ năm học 2021-2022, những giáo viên bậc THCS hiện đang dạy các môn đơn lẻ như Lịch Sử, Địa Lý, Hóa học, Sinh học, Vật lý sẽ phải chuyển sang dạy các môn tích hợp theo chương trình GDPT mới.

Học sinh lớp 6 sẽ được học tích hợp liên môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên?
Học sinh lớp 6 sẽ được học tích hợp liên môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên?

VOV.VN - Theo chương trình GDPT mới, từ năm học 2021-2022, học sinh lớp 6 sẽ được học tích hợp liên môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên thay vì các môn đơn lẻ như trước đây.

Học sinh lớp 6 sẽ được học tích hợp liên môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên?

Học sinh lớp 6 sẽ được học tích hợp liên môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên?

VOV.VN - Theo chương trình GDPT mới, từ năm học 2021-2022, học sinh lớp 6 sẽ được học tích hợp liên môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên thay vì các môn đơn lẻ như trước đây.

Học sinh, giáo viên sẽ dạy và học tích hợp liên môn như thế nào?
Học sinh, giáo viên sẽ dạy và học tích hợp liên môn như thế nào?

VOV.VN - Ở cấp THCS, học sinh và giáo viên sẽ học tập, giảng dạy tích hợp ở một số môn và nhà trường được chủ động sắp xếp thời gian biểu dạy học.

Học sinh, giáo viên sẽ dạy và học tích hợp liên môn như thế nào?

Học sinh, giáo viên sẽ dạy và học tích hợp liên môn như thế nào?

VOV.VN - Ở cấp THCS, học sinh và giáo viên sẽ học tập, giảng dạy tích hợp ở một số môn và nhà trường được chủ động sắp xếp thời gian biểu dạy học.

Các địa phương còn lúng túng khi giảng dạy theo chương trình GDPT mới
Các địa phương còn lúng túng khi giảng dạy theo chương trình GDPT mới

VOV.VN - Nhiều địa phương còn lúng túng khi giảng dạy theo chương trình GDPT mới như sắp xếp thời gian giảng dạy, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp...

Các địa phương còn lúng túng khi giảng dạy theo chương trình GDPT mới

Các địa phương còn lúng túng khi giảng dạy theo chương trình GDPT mới

VOV.VN - Nhiều địa phương còn lúng túng khi giảng dạy theo chương trình GDPT mới như sắp xếp thời gian giảng dạy, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp...

Thành bại của chương trình GDPT mới phụ thuộc rất lớn vào nhà giáo
Thành bại của chương trình GDPT mới phụ thuộc rất lớn vào nhà giáo

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ: Thành bại của chương trình GDPT mới phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhà giáo...

Thành bại của chương trình GDPT mới phụ thuộc rất lớn vào nhà giáo

Thành bại của chương trình GDPT mới phụ thuộc rất lớn vào nhà giáo

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ: Thành bại của chương trình GDPT mới phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhà giáo...

Môn Lịch sử và Địa lí mới sẽ được giảng dạy ở cấp Tiểu học như thế nào?
Môn Lịch sử và Địa lí mới sẽ được giảng dạy ở cấp Tiểu học như thế nào?

VOV.VN-Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học là môn học bắt buộc, được tổ chức dạy và học ở lớp 4 và lớp 5, được tích hợp trong các chủ đề.

Môn Lịch sử và Địa lí mới sẽ được giảng dạy ở cấp Tiểu học như thế nào?

Môn Lịch sử và Địa lí mới sẽ được giảng dạy ở cấp Tiểu học như thế nào?

VOV.VN-Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học là môn học bắt buộc, được tổ chức dạy và học ở lớp 4 và lớp 5, được tích hợp trong các chủ đề.

Các trường THPT gấp rút dạy tích hợp lồng ghép kiến thức lớp 11 và 12
Các trường THPT gấp rút dạy tích hợp lồng ghép kiến thức lớp 11 và 12

VOV.VN -Các trường THPT đều đang giảng dạy tích hợp lồng ghép kiến thức lớp 11 và 12 và kiểm tra kiến thức của học sinh như kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Các trường THPT gấp rút dạy tích hợp lồng ghép kiến thức lớp 11 và 12

Các trường THPT gấp rút dạy tích hợp lồng ghép kiến thức lớp 11 và 12

VOV.VN -Các trường THPT đều đang giảng dạy tích hợp lồng ghép kiến thức lớp 11 và 12 và kiểm tra kiến thức của học sinh như kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Môn Khoa học tự nhiên mới sẽ được giảng dạy tích hợp
Môn Khoa học tự nhiên mới sẽ được giảng dạy tích hợp

VOV.VN - Môn Khoa học tự nhiên mới sẽ được giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, trong đó tích hợp sâu các môn học ở lớp dưới và phân hóa dần ở lớp trên.

Môn Khoa học tự nhiên mới sẽ được giảng dạy tích hợp

Môn Khoa học tự nhiên mới sẽ được giảng dạy tích hợp

VOV.VN - Môn Khoa học tự nhiên mới sẽ được giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, trong đó tích hợp sâu các môn học ở lớp dưới và phân hóa dần ở lớp trên.

Giáo viên có thể dạy tích hợp nếu được đào tạo kiến thức, phương pháp
Giáo viên có thể dạy tích hợp nếu được đào tạo kiến thức, phương pháp

VOV.VN - Hiện giáo viên đang yếu về phương pháp giảng dạy theo chương trình mới, cộng với tâm lý ngại đổi mới chính là lực cản.

Giáo viên có thể dạy tích hợp nếu được đào tạo kiến thức, phương pháp

Giáo viên có thể dạy tích hợp nếu được đào tạo kiến thức, phương pháp

VOV.VN - Hiện giáo viên đang yếu về phương pháp giảng dạy theo chương trình mới, cộng với tâm lý ngại đổi mới chính là lực cản.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần đổi mới cách đào tạo người thầy
Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần đổi mới cách đào tạo người thầy

VOV.VN -Trường sư phạm phải đổi mới đồng bộ chương trình đào tạo giáo viên, nâng cao năng lực của giảng viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần đổi mới cách đào tạo người thầy

Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần đổi mới cách đào tạo người thầy

VOV.VN -Trường sư phạm phải đổi mới đồng bộ chương trình đào tạo giáo viên, nâng cao năng lực của giảng viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.