Từ khóa tìm kiếm: ĐBSCK ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu

Nghèo hơn vì canh tác lúa vụ 3?
Nghèo hơn vì canh tác lúa vụ 3?

VOV.VN - Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp huyện Tháp Mười, canh tác 3 vụ không mang lại lợi nhuận cao hơn do vụ 3 kéo giảm năng suất, sản lượng 2 vụ trước.

Nghèo hơn vì canh tác lúa vụ 3?

Nghèo hơn vì canh tác lúa vụ 3?

VOV.VN - Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp huyện Tháp Mười, canh tác 3 vụ không mang lại lợi nhuận cao hơn do vụ 3 kéo giảm năng suất, sản lượng 2 vụ trước.