Từ khóa tìm kiếm: đề án đô thị thông minh

TPHCM công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 Đề án Đô thị thông minh
TPHCM công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 Đề án Đô thị thông minh

VOV.VN - Sau hơn một năm thực hiện Đề án Đô thị thông minh, TPHCM đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

TPHCM công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 Đề án Đô thị thông minh

TPHCM công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 Đề án Đô thị thông minh

VOV.VN - Sau hơn một năm thực hiện Đề án Đô thị thông minh, TPHCM đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Người dân TP HCM được lợi gì khi sống trong thành phố thông minh?
Người dân TP HCM được lợi gì khi sống trong thành phố thông minh?

VOV.VN -Mô hình thành phố thông minh giúp thời giải quyết hồ sơ về đất, tài sản gắn liền với đất của các tổ chức và doanh nghiệp từ 57 xuống còn 14 ngày...

Người dân TP HCM được lợi gì khi sống trong thành phố thông minh?

Người dân TP HCM được lợi gì khi sống trong thành phố thông minh?

VOV.VN -Mô hình thành phố thông minh giúp thời giải quyết hồ sơ về đất, tài sản gắn liền với đất của các tổ chức và doanh nghiệp từ 57 xuống còn 14 ngày...