Từ khóa tìm kiếm: đề án giảm biên chế

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động
Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

VOV.VN - Cần Thơ tiến tới cắt giảm những bộ phận có chức năng tương tự nhau, sử dụng tối đa nguồn nhân lực và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

VOV.VN - Cần Thơ tiến tới cắt giảm những bộ phận có chức năng tương tự nhau, sử dụng tối đa nguồn nhân lực và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.

Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?
Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?

VOV.VN -Theo ĐB Nguyễn Văn Minh, bộ máy thà ít, hiệu quả còn hơn cồng kềnh, làm khổ dân và rất khó tinh giản biên chế nếu vẫn còn nể nang.

Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?

Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?

VOV.VN -Theo ĐB Nguyễn Văn Minh, bộ máy thà ít, hiệu quả còn hơn cồng kềnh, làm khổ dân và rất khó tinh giản biên chế nếu vẫn còn nể nang.