Từ khóa tìm kiếm: đề án phát triển miền núi

Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Khó thu hút “đại gia“
Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Khó thu hút “đại gia“

VOV.VN - Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi cần xác định điểm đột phá, cốt lõi và tập trung nguồn lực thực hiện cho được.

Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Khó thu hút “đại gia“

Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Khó thu hút “đại gia“

VOV.VN - Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi cần xác định điểm đột phá, cốt lõi và tập trung nguồn lực thực hiện cho được.