Từ khóa tìm kiếm: đe dọa tính mạng dân

Dự án “treo” đe dọa tính mạng nhiều hộ dân Tiền Giang
Dự án “treo” đe dọa tính mạng nhiều hộ dân Tiền Giang

VOV.VN - Dự án “treo” nên nhiều hộ dân tự “ chạy” tìm nơi trú ngụ, một số hộ khác đang bị đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Dự án “treo” đe dọa tính mạng nhiều hộ dân Tiền Giang

Dự án “treo” đe dọa tính mạng nhiều hộ dân Tiền Giang

VOV.VN - Dự án “treo” nên nhiều hộ dân tự “ chạy” tìm nơi trú ngụ, một số hộ khác đang bị đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.