Từ khóa tìm kiếm: đề nghị tăng vốn điều lệ

Vinachem xin tăng vốn ít nhất 5.000 tỷ đồng
Vinachem xin tăng vốn ít nhất 5.000 tỷ đồng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đề nghị được nâng vốn khi cổ phần hóa công ty mẹ, ít nhất 5.000 tỷ đồng.

Vinachem xin tăng vốn ít nhất 5.000 tỷ đồng

Vinachem xin tăng vốn ít nhất 5.000 tỷ đồng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đề nghị được nâng vốn khi cổ phần hóa công ty mẹ, ít nhất 5.000 tỷ đồng.