Từ khóa tìm kiếm: đền Cửa Ông Cặp Tiên đón nhận di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông - Cặp Tiên đón nhận di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Đền Cửa Ông - Cặp Tiên là di tích văn hóa tâm linh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người dân.