Từ khóa tìm kiếm: Di chúc của Bác

Hội thảo quốc tế tại New York với chủ đề “Hồ Chí Minh toàn cầu”

VOV.VN - Hội thảo quốc tế “Hồ Chí Minh toàn cầu” là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà sử học Pháp ra mắt sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tựa đề "Hồ Chí Minh, những bài viết và sự nghiệp đấu tranh cách mạng".

Giới thiệu cuốn sách dịch “Văn học Việt Nam” bằng tiếng Ukraine

VOV.VN - Điểm đáng chú ý, trong cuốn sách dịch sang tiếng Ukraine còn có Bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trồng 180 cây xanh tại Khu di tích Đá Chông

VOV.VN - Ngày 31/8, tại Khu di tích Đá Chông K9 (Hà Nội) đã diễn ra lễ trồng cây kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vì sao Bác dạy "Học để làm việc, làm người, rồi mới làm cán bộ"?

VOV.VN -Việc không ít cán bộ đi ngược lại tư tưởng của Bác sẽ dẫn đến hệ luỵ là chúng ta có một đội ngũ cán bộ không đủ phẩm chất.

Không để lọt người không đủ phẩm chất vào hàng ngũ của Đảng

VOV.VN -Trong công tác cán bộ, hoạch định chiến lược, nhất thiết phải chọn, không để lọt những người không đủ phẩm chất vào trong hàng ngũ của Đảng.

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập thực hiện ước nguyện của Bác

VOV.VN - Dù là một cộng đồng nhỏ, mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện khác nhau nhưng người Việt tại Ai Cập luôn đoàn kết, đùm bọc và yêu thương lẫn nhau.

PGS.TS Đào Duy Quát: Ai cũng cần ghi nhớ mong muốn cuối cùng của Bác

VOV.VN -Khi chúng ta nói tư tưởng Hồ Chí Minh là nói đến hệ thống các quan điểm sâu sắc nhất về cách mạng Việt Nam. 

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lễ giỗ tròn 50 năm ngày Bác đi xa và cũng là 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

GS Carl Thayer: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản“

VOV.VN - 50 năm đã trôi qua nhưng đến nay, bản Di chúc của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị thời đại.