Từ khóa tìm kiếm: di chuyển cáp quang

Tuyến cáp biển APG đã khôi phục dung lượng
Tuyến cáp biển APG đã khôi phục dung lượng

VOV.VN - Chiều 6/1, tuyến cáp biển APG đã trở lại hoạt động bình thường, hoàn tất công việc sớm hơn so với kế hoạch là 2 ngày.

Tuyến cáp biển APG đã khôi phục dung lượng

Tuyến cáp biển APG đã khôi phục dung lượng

VOV.VN - Chiều 6/1, tuyến cáp biển APG đã trở lại hoạt động bình thường, hoàn tất công việc sớm hơn so với kế hoạch là 2 ngày.

Internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ bị chậm trong 2 ngày cuối tuần
Internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ bị chậm trong 2 ngày cuối tuần

VOV.VN - Đường truyền internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ bị ảnh hưởng trong 2 ngày (6 và 7/1) do việc di chuyển và cấu hình lại cáp dẫn.

Internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ bị chậm trong 2 ngày cuối tuần

Internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ bị chậm trong 2 ngày cuối tuần

VOV.VN - Đường truyền internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ bị ảnh hưởng trong 2 ngày (6 và 7/1) do việc di chuyển và cấu hình lại cáp dẫn.