Từ khóa tìm kiếm: dịch HIV/AIDS

Đại dịch HIV/AIDS: Việt Nam sẽ thanh toán vào 2030
Đại dịch HIV/AIDS: Việt Nam sẽ thanh toán vào 2030

VOV.VN -Việt Nam sẽ thanh toán được đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Dịch bệnh sẽ trở thành bệnh mãn tính, tỷ lệ tử vong thấp…

Đại dịch HIV/AIDS: Việt Nam sẽ thanh toán vào 2030

Đại dịch HIV/AIDS: Việt Nam sẽ thanh toán vào 2030

VOV.VN -Việt Nam sẽ thanh toán được đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Dịch bệnh sẽ trở thành bệnh mãn tính, tỷ lệ tử vong thấp…

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN -Ông Michel Sidibe đề nghị Việt Nam hưởng ứng mục tiêu của Liên Hợp Quốc đưa ra là đến năm 2030, toàn cầu kết thúc đại dịch HIV/AIDS.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN -Ông Michel Sidibe đề nghị Việt Nam hưởng ứng mục tiêu của Liên Hợp Quốc đưa ra là đến năm 2030, toàn cầu kết thúc đại dịch HIV/AIDS.