Từ khóa tìm kiếm: dịch vụ công

Lo ngại gia tăng khoảng cách giàu - nghèo tại Việt Nam
Lo ngại gia tăng khoảng cách giàu - nghèo tại Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo của VCCI và WB cho thấy, người dân lo ngại sự gia tăng về khoảng cách giàu – nghèo ở Việt Nam.

Lo ngại gia tăng khoảng cách giàu - nghèo tại Việt Nam

Lo ngại gia tăng khoảng cách giàu - nghèo tại Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo của VCCI và WB cho thấy, người dân lo ngại sự gia tăng về khoảng cách giàu – nghèo ở Việt Nam.