Từ khóa tìm kiếm: dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Phấn đấu năm 2018 tăng gấp 2 lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Phấn đấu năm 2018 tăng gấp 2 lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu đến hết năm 2018 tăng gấp đôi số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 so với năm 2017.

Phấn đấu năm 2018 tăng gấp 2 lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Phấn đấu năm 2018 tăng gấp 2 lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu đến hết năm 2018 tăng gấp đôi số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 so với năm 2017.

Cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải qua mạng
Cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải qua mạng

VOV.VN - Bộ GTVT khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô.

Cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải qua mạng

Cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải qua mạng

VOV.VN - Bộ GTVT khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô.

Bộ Y tế tiếp tục công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Bộ Y tế tiếp tục công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

VOV.VN -Các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 được công bố sẽ giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong giao dịch và minh bạch trong các thủ tục hành chính.

Bộ Y tế tiếp tục công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Bộ Y tế tiếp tục công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

VOV.VN -Các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 được công bố sẽ giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong giao dịch và minh bạch trong các thủ tục hành chính.