Từ khóa tìm kiếm: dịch vụ nghề cá

Phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm: Nỗ lực gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - Gỡ thẻ vàng là nhiệm vụ hàng đầu nhưng mục tiêu quan trọng hơn cần hướng tới là xây dựng và phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Đã sử dụng 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân, cảnh sát biển

VOV.VN - Bộ NN-PTNT cũng giúp ngư dân cải tiến công nghệ bảo quản trên tàu cá đã giúp nâng giá trị 30%, riêng cá ngừ lên 8 – 10 lần.