Từ khóa tìm kiếm: điểm chuẩn vào các trường Công an nhân dân

Chính thức công bố điểm chuẩn vào các trường Công an nhân dân
Chính thức công bố điểm chuẩn vào các trường Công an nhân dân

VOV.VN - Một số học viện, trường đại học công an nhân dân lấy điểm chuẩn lên đến 29,5 điểm đến trên 30 điểm.

Chính thức công bố điểm chuẩn vào các trường Công an nhân dân

Chính thức công bố điểm chuẩn vào các trường Công an nhân dân

VOV.VN - Một số học viện, trường đại học công an nhân dân lấy điểm chuẩn lên đến 29,5 điểm đến trên 30 điểm.