Từ khóa tìm kiếm: điểm nghẽn thể chế

Nhiều hạn chế của thể chế kinh tế cản trở sự phát triển
Nhiều hạn chế của thể chế kinh tế cản trở sự phát triển

VOV.VN - Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta còn không ít hạn chế, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhiều hạn chế của thể chế kinh tế cản trở sự phát triển

Nhiều hạn chế của thể chế kinh tế cản trở sự phát triển

VOV.VN - Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta còn không ít hạn chế, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế.