Từ khóa tìm kiếm: điểm sư phạm thấp

Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá
Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá

VOV.VN -Do phải có học sinh để cân đối thu-chi, có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá. Đây là hệ lụy của việc thiếu kiểm soát các cơ sở đào tạo...

Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá

Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá

VOV.VN -Do phải có học sinh để cân đối thu-chi, có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá. Đây là hệ lụy của việc thiếu kiểm soát các cơ sở đào tạo...

Quy định điểm sàn riêng với ngành Sư phạm dựa theo tiêu chí nào?
Quy định điểm sàn riêng với ngành Sư phạm dựa theo tiêu chí nào?

VOV.VN -Tiêu chí xác định mức điểm sàn riêng đối với khối ngành Sư phạm nên được thực hiện phù hợp với đặc thù của từng ngành đào tạo ở các cấp học…

Quy định điểm sàn riêng với ngành Sư phạm dựa theo tiêu chí nào?

Quy định điểm sàn riêng với ngành Sư phạm dựa theo tiêu chí nào?

VOV.VN -Tiêu chí xác định mức điểm sàn riêng đối với khối ngành Sư phạm nên được thực hiện phù hợp với đặc thù của từng ngành đào tạo ở các cấp học…

Ngành sư phạm cần học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội
Ngành sư phạm cần học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngành Sư phạm muốn nâng cao chất lượng đầu vào phải học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội.

Ngành sư phạm cần học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội

Ngành sư phạm cần học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngành Sư phạm muốn nâng cao chất lượng đầu vào phải học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội.

Các đại học cần định hướng phát triển theo cung - cầu thị trường
Các đại học cần định hướng phát triển theo cung - cầu thị trường

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các trường đại học phải nhìn vào cung - cầu của thị trường để định hướng phát triển.

Các đại học cần định hướng phát triển theo cung - cầu thị trường

Các đại học cần định hướng phát triển theo cung - cầu thị trường

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các trường đại học phải nhìn vào cung - cầu của thị trường để định hướng phát triển.