Từ khóa tìm kiếm: diễn biến giá cả

Theo dõi sát diễn biến giá nhằm ổn định thị trường
Theo dõi sát diễn biến giá nhằm ổn định thị trường

VOV.VN - Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/3/2018.

Theo dõi sát diễn biến giá nhằm ổn định thị trường

Theo dõi sát diễn biến giá nhằm ổn định thị trường

VOV.VN - Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/3/2018.

Yếu tố tiền tệ chi phối lớn đến lạm phát năm nay
Yếu tố tiền tệ chi phối lớn đến lạm phát năm nay

Lạm phát cơ bản 7 tháng năm  2016 đang ở mức 1,81%, rất sát với mức 1,82% của chỉ số giá tiêu dùng bình quân...

Yếu tố tiền tệ chi phối lớn đến lạm phát năm nay

Yếu tố tiền tệ chi phối lớn đến lạm phát năm nay

Lạm phát cơ bản 7 tháng năm  2016 đang ở mức 1,81%, rất sát với mức 1,82% của chỉ số giá tiêu dùng bình quân...