Từ khóa tìm kiếm: diễn biến vụ đồng tâm

Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận được kiến nghị của dân Đồng Tâm, Mỹ Đức
Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận được kiến nghị của dân Đồng Tâm, Mỹ Đức

VOV.VN -Người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã gửi “tâm thư” với 8 kiến nghị gửi tới Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận được kiến nghị của dân Đồng Tâm, Mỹ Đức

Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận được kiến nghị của dân Đồng Tâm, Mỹ Đức

VOV.VN -Người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã gửi “tâm thư” với 8 kiến nghị gửi tới Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.