Từ khóa tìm kiếm: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Asia và Lễ trao giải Châu Á – Asia Awards 2018

FrieslandCampina Việt Nam nằm trong Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA
FrieslandCampina Việt Nam nằm trong Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA

VOV.VN - Công ty FrieslandCampina Việt Nam vừa được đón nhận Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA (cho FrieslandCampina Việt Nam).

FrieslandCampina Việt Nam nằm trong Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA

FrieslandCampina Việt Nam nằm trong Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA

VOV.VN - Công ty FrieslandCampina Việt Nam vừa được đón nhận Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA (cho FrieslandCampina Việt Nam).