Từ khóa tìm kiếm: Diễn đàn Liên minh lãnh đạo Thế giới

Gửi thông điệp “Việt Nam-Quốc gia Trầm Hương” tới Diễn đàn Liên minh lãnh đạo Thế giới

“Việt Nam - Quốc gia Trầm Hương” là thông điệp đã được ông Nguyễn Văn Tưởng - Chủ tịch công ty Trầm Hương Khánh Hòa công bố tại Hội nghị trực tuyến của Liên minh lãnh đạo Thế giới với sự tham gia của lãnh đạo hơn 60 quốc gia.