Từ khóa tìm kiếm: Điện lực miền Nam

Điện lực miền Nam đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt
Điện lực miền Nam đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn EVNSPC, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đã đạt 62,82%, vượt kế hoạch cả năm.

Điện lực miền Nam đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt

Điện lực miền Nam đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn EVNSPC, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đã đạt 62,82%, vượt kế hoạch cả năm.